GELIJMDE BROCHURE | Fastback

0,00

Gesloten formaat :
Papiersoort :
Aantal pagina's (zijden) zwart-wit :
Aantal pagina's (zijden) kleur :
Recto | Recto/Verso :
Plastiek voor :
Plastiek achter :
Bedrukt karton voor :
Bedrukt karton achter :
Aantal exemplaren :
Bereken uw prijs

0,00


Een gelijmde brochure of ook wel fastback genoemd wordt gebruikt in bedrijven voor het inbinden van een presentatie, een opleiding of een cursus en binnen de school of universiteit voor het inbinden van een eindwerk, een scriptie, een thesis, een verhandeling, een eindverhandeling, een wetenschappelijk opstel, een geïntegreerde proef of een eindverslag.

De gelijmde brochure of fastback is een boekje, veelal in gedrukte of geprinte vorm, van meerdere vellen. Het aantal vellen bepaalt de prijs van de fastback.

Een gelijmde brochure bestaat – in tegenstelling tot een geniete brochure – uit een vrij te kiezen aantal pagina’s en vellen papier die in de rug bijeengehouden worden (“gebrocheerd zijn”) met behulp van een strip. De kleur van de strip is vrij te kiezen.

De breedte van de strip hangt af van het aantal in te binden vellen papier en is bepalend voor de prijs. Het is aan te raden niet meer dan 400 vellen met een fastback in te binden. Meestal wordt een fastback digitaal geprint, dit kan zowel in recto als in recto-verso. De geprinte vellen kunnen direct ingebonden worden. Vaak kiest men ervoor vooraan en of achteraan een plastiek aan te brengen voor het beschermen van de geprinte vellen.

Voor de stevigheid kan men ook een karton voor en of achter toevoegen die ook afbeeldingen en tekst kunnen bevatten. De gangbare formaten voor gelijmde brochures zijn staand of liggend A4, liggend A3 (de strip komt op de korte zij) en staand of liggend A5, maar tussenliggende formaten zijn ook mogelijk.

Een scriptie, thesis of (eind)verhandeling is een wetenschappelijk opstel dat een verplicht onderdeel vormt van een academische opleiding of hbo-opleiding. Hoewel het belang van de scriptie en de eisen die er aan worden gesteld per universiteit of hogeschool en per studierichting verschillen, is de scriptie meestal het laatste onderdeel van de opleiding. Na het voltooien van de scriptie aan de universiteit, studeert men af en verkrijgt men de academische graad doctorandus (Nederland), licentiaat (België), ingenieur of Master.

Meestal is de scriptie een verhandeling over een bepaald onderwerp naar aanleiding van eigen (literatuur)onderzoek. In de bachelor-masterstructuur is het een verplicht onderdeel van de masterstudie en heet nu masterproef/masterthesis (België), of masterscriptie (Nederland).

Voor geschreven werkstukken in het middelbaar onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs wordt de term scriptie, eindverslag, praktische opdracht of profielwerkstuk ook wel gehanteerd, al dan niet onderdeel van een Geïntegreerde proef.