BROCHURE MET PLASTIEK RINGEN

0,00

Gesloten formaat :
Papiersoort :
Aantal pagina's (zijden) zwart-wit :
Aantal pagina's (zijden) kleur :
Recto | Recto/Verso :
Plastiek voor :
Plastiek achter :
Bedrukt karton voor :
Bedrukt karton achter :
Aantal exemplaren :
Bereken uw prijs

0,00


Een brochure met plastiek ringen wordt gebruikt in bedrijven voor het inbinden van een presentatie, een opleiding of een cursus en binnen de school of universiteit voor het inbinden van een eindwerk, een scriptie, een thesis, een verhandeling, een eindverhandeling, een wetenschappelijk opstel, een geïntegreerde proef of een eindverslag.

De brochure afgewerkt met plastiek ringen is een boekje van meerdere vellen, veelal in geprinte, gekopieerde of gedrukte vorm
Een brochure met plastiek ringen bestaat – in tegenstelling tot de geniete brochure – uit een vrij te kiezen aantal pagina’s en vellen papier die in de rug geperforeerd zijn en bijeengehouden worden (“gebrocheerd zijn”) met behulp van plastiek ringen. De kleur van de ringen zijn vrij te kiezen, maar veelal wordt voor de esthetiek gekozen voor de kleur zwart. . Het aantal vellen bepaalt de grootte van de plastiek spiraal en daardoor de prijs van de inbinding.
Het is aan te raden niet meer dan 400 vellen met een plastieken spiraal in te binden. Meestal wordt de brochure gekopieerd of digitaal geprint, dit kan zowel in recto (1 pagina per vel) als in recto-verso (2 pagina’s per vel). De geprinte of gekopieerde vellen kunnen direct geperforeerd en ingebonden worden. Indien men kopieert of print kan men de brochure met plastiek spiraal direct afwerken, dit vanaf 1 exemplaar. Kiest men om de vellen te drukken dan moet een droogtijd voorzien worden.

Vaak kiest men ervoor vooraan en of achteraan een plastiek aan te brengen voor het beschermen van de binnen liggende vellen. Voor de stevigheid kan men ook een al dan niet bedrukt karton voor en of achter toevoegen. Deze kaften zijn wit of gekleurd, kunnen afbeeldingen en tekst bevatten en wegen tussen de 160 gr en 300 gr. De gangbare formaten voor brochures met plastiek ringen zijn staand of liggend A4, liggend A3 (de ringen komen op de korte zijde) en staand of liggend A5. Tussenliggende formaten zijn ook mogelijk. Het plastiek spiraal wordt vaak gebruikt om eindwerken in te binden of als alternatief voor een ringmap.

Een scriptie, thesis of (eind)verhandeling is een wetenschappelijk opstel dat een verplicht onderdeel vormt van een academische opleiding of hbo-opleiding. Hoewel het belang van de scriptie en de eisen die er aan worden gesteld per universiteit of hogeschool en per studierichting verschillen, is de scriptie meestal het laatste onderdeel van de opleiding. Na het voltooien van de scriptie aan de universiteit, studeert men af en verkrijgt men de academische graad doctorandus (Nederland), licentiaat (België), ingenieur of Master. Meestal is de scriptie een verhandeling over een bepaald onderwerp naar aanleiding van eigen (literatuur)onderzoek.

In de bachelor-masterstructuur is het een verplicht onderdeel van de masterstudie en heet nu masterproef/masterthesis (België), of masterscriptie (Nederland). Voor geschreven werkstukken in het middelbaar onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs wordt de term scriptie, eindverslag, praktische opdracht of profielwerkstuk ook wel gehanteerd, al dan niet onderdeel van een Geïntegreerde proef.